023-515 59 info@bjursasmek.se

Trådgnistning

Trådgnistning dalarna – Trådgnistning är en metod för metallbearbetning som de senaste decennierna satt stor prägel på metallindustrin. Det är en traditionellt beprövad metod som finns världen över.
Trådgnistning är unik som metod eftersom den är dynamisk av naturen. Den har visat sig vara en effektiv metod som ständigt utvecklas och förfinas allt mer. För oss på Bjursås Mekaniska är det viktigt att hela tiden följa utvecklingen inom Trådgnistning.

Hela tiden sker det stora framsteg inom Trådgnistning. Metoden är egentligen genial. Genom att använda elektricitet vid skärande bearbetning så kan man uppnå mycket goda resultat.

Vid trådgnistning körs växelström genom en tunn tråd. När tråden kommer i kontakt med materialet som ska bearbetas uppstår en gnisturladdning med mycket hög temperatur. Detta får metallen att smälta och man kan på ett effektivt sätt skära ut detaljer ur ett stycke.

Trådgnistnig är en mycket fördelaktig metod när man behöver skära ut mycket fina detaljer med hög precision. Metoden gör det också möjligt att skapa en serie av produkter där alla blir exakt likadana.

Den kraft som metallstycket utsätts för är mycket låg i jämförelse med andra skärmetoder. Därför passar metoden också att använda när man ska skära i ömtåliga stycken.

Vi har pålitliga maskiner för trådgnistning samt god erfarenhet och kunskap om tekniken. För oss är det väldigt viktigt att vara i framkant och hela tiden se till att våra maskiner och kunnande är på på topp. När ni vänder er till oss så ska ni veta att arbetet blir utfört på allra bästa sätt.

Kontakta oss om du söker en leverantör för produkter bearbetade med trådgnistning i Dalarna!

Trådgnistning dalarna