023-515 59 info@bjursasmek.se

Fleropfräsning:

Behöver du ha svåra och komplexa material frästa till olika former? Då är CAD eller CNC-styrd fräsning det enda riktigt bra alternativet. Genom en högteknologisk fräsmetod kan vi hjälpa er med att bearbeta och skära i svåra och hårda material.

Arbetet är en helt datoriserad process där materialet och den önskade bearbetningen programmeras in. Genom avancerade datorsystem kommer sedan maskinens olika verktyg att fräsa materialet precis som ni vill ha det.

Eftersom maskinen är så pass avancerad kan den klara alla moment. Därmed är materialet färdigt direkt efter arbetet. Operatören under fräsprocessen övervakar hela arbetet via datorn. Hen behöver sällan interagera och hjälpa till. Har alla data programmerats in noga före arbetet tar sin början så kommer maskinen och dess verktyg genom en synkroniserad process att sköta allt.

Med fleropfräsning är det möjligt att göra gängning, spårning, håltagning, profilfräsning, försänkningar. Allt det som kan krävas av fräsning. Men med fleropfräsning kan du även ta fräsningen till en helt ny dimension. Det blir enklare och mer effektivare att arbeta med de svåra materialen.

Högteknologiska metoder som fleropfräsning har blivit allt vanligare. Det ställs högre och högre krav på material och produkter. Detta gör att processerna för att färdigställa dem blir mer komplicerade. Samtidigt som utvecklingen hela tiden går framåt. Det gör att alla byggnationer blir mer avancerade och behöver bättre material.

CNC-styrd eller fleropfräsning är också mycket effektivare. Maskinen arbetar fortare än en vanlig operatör gör för hand. Dessutom blir felmarginalen mycket mindre. Detta medför att ni får ett bättre material, i större kvantitet och fortare levererat.

För att hantera en fleropfräsmaskin så krävs det erfarenhet och kunskap. Maskinen och dess datorprogram är komplicerade. För att arbetet ska bli rätt utfört så måste den som hanterar och övervakar processen vara noga inlärd.

Vi kan hjälpa er att utföra fräsningar i de flesta och svåraste material. Våra maskiner är av hög kvalitet och vår personal vet hur man bäst utför arbetet.